باربری مادر
 اتوبار مادر
 
 
باربری و اتوبار مادر(22886748-44361645)
باربری مادر

باربری و اتوبار مادر

باربری مادر:

حمل و جابجایی بار و اثاثیه منزل در کلیه نقاط تهران

و از تهران به کلیه شهرستانهای کشور

کامیونهای مسقف فلزی ضد آب بزرگ و مجهز به ضربه گیر و پتو

نیسان جهت حمل خرده بار در تهران

و از تهران به کلیه شهرستانهای کشور

بیمه و بارنامه دولتی 

22886748

44361645

http://www.barbri.ir

دوشنبه 15 مرداد 1397  11:38

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 29 بهمن 1397  10:36:14
تعداد بازديد از اين خبر : 357

کليد واژه هاي مرتبط : باربری، باربری تهران،باربری غرب تهران، اتوبار،اتوبار تهران،اتوبارغرب تهران،باربری شمال تهران،باربری شمال،بسته بندی اثاثیه منزل،باربری  ;